รายการ

                                                                                                         

                                 ดอกบัว

                                                                                              

                 ดอกบัว เป็นดอกไม้ประจำชาติของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม Lotus หรือบัวเป็นพืชมงคลเหมือนกันครับ   เพราะเชื่อกันความหลักพุทธศาสนาว่าบัวที่โผล่พ้นจากน้ำนั้นเหมือนการหลุดพ้นจากกิเลศทั้งปวงรวมถึงความบริสุทธิ์

  และความผูกพันดั่งสายใยของบัวนั่นเองการปลูกควรปลูกในวันพุธทางทิศตะวันตกของตัวบ้านถ้าผู้ปลูกเป็นคนที่เกิดปีจอด้วยจะดีมากเพราะบัวคือดอกไม้ประจำปีเกิดของผู้เกิดปีจอ

                                                          

 
ดอกบัว    ดอกไม้ประจำประเทศเวียดนาม