รายการ

 

ดอกประดู่

                           

                 Padauk นั้นมีชื่อไทยว่าประดู่ประดู่ เป็นดอกไม้ประจำชาติของสหภาพพม่าในไทยนั้นดอกประดู่ได้ถูกนำมาเป็นสัญลักษณ์ของ กองทัพเรือเราจะเรียกลูกทัพเรือว่าเป็นลูกประดู่ที่เราคุ้นเคยกันรวมทั้งต้นประดู่นั้นก็ยังเป็นสัญลักษณ์ของ จังหวัดระยอง ด้วยนะครับรวมทั้งสถานศึกษาอีกหลายแห่งประดู่ เป็นไม้มงคลเช่นกันครับเพราะเชื่อก่อให้เกิดความยิ่งใหญ่สามัคคีเพราะประดู่นั้นต้นสูงใหญ่มากๆ ควรปลูกในทิศตะวันตกของตัวบ้านและปลูกในวันเสาร์คนที่ปลูกจะต้องเป็นผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือถ้าเป็นผู้กระทำความดีอันยิ่งใหญ่ จะยิ่งช่วยเสริมเข้าไปอีกครับ

                             

                                                  

 
 ดอกประดู่  ดอกไม้ประจำประเทศพม่า